top of page
האתר מלווה תערוכה אינטראקטיבית קבוצתית שנוצרה בעקבות המפגש הטבעי בין מתמטיקה לאמנות בקורס "כשמתמטיקה פוגשת אומנות" שפיתחה ולימדה ד"ר ליאורה נוטוב, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.
אתם מוזמנים להתבונן בתערוכת היצירות המקוריות שנוצרו על ידי הסטודנטיות והסטודנטים בקורס, לענות על החידות המתמטיות שמלוות את היצירות, לצור סלפי עם יצירות ולעלות אותם לספר האורחים, להציע שאלות מתמטיות נוספות ליצירות או לעלות יצירות אומנות משלכם הקשורים לששת המושגים שהם לב התערוכה, ובכך לתרום לפיתוח התערוכה.
bottom of page